บริษัท สปีดเวย์โรลเลอร์ & คอนเวเยอร์ จำกัด
เรามุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพ สินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเรา ได้ใช้สินค้าของเรา
พัฒนาและปรับปรุงการผลิต การลำเลียง การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า ระบบ logistics ที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและทันสมัยขึ้น
ด้วยต้นทุนที่ลดลง เราพร้อมยินดีบริการช่วย ให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบผลิต ติดตั้ง ตามประเภทงานของลูกค้า และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทสปีดเวย์โรลเลอร์แอนด์คอนเวเยอร์จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกกลิ้งลำเลียง ระบบลำเลียงรวม
ทั้งอุปกรณ์ในระบบงานลำเลียงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ลูกล้อ
บอลเปลี่ยนทิศ ฯลฯ เป็นเวลากว่า 30 ปี
เราเป็นผู้ผลิตจำหน่ายรางเลื่อนลูกกลิ้ง ROLLER CONTAINER
ซึ่งมีสินค้าพร้อมจำหน่ายใช้งานได้ทันที

Our Products

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบ ทั้งดีไซน์ ความถูกต้อง ความสะดวกสบายในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการ และ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

SPEEDWAY ROLLER & CONVEYOR

กลุ่มเป้าหมายของบริษัท เป็นกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่ม ชิ้นส่วนรถยนต์ auto part industry, โรงงานผลิต และอุตสาหกรรม industry , โรงงานกระดาษ , หน่วยงาน จัดส่ง ขนส่ง โลจิสติกส์ , สร้างและผลิตเครื่องจักร ,อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ , สินค้า นำเข้าและส่งออก , หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ , packing , สินค้ากล่อง , ศูนย์กระจายสินค้า