FREE ROLLER SET

รหัสสินค้า : SPEEDWAY FREE ROLLER SET
Description
SPEEDWAY FREE ROLLER SET

FREE ROLLER SET รางลูกลิ้งลำเลียง
                                            
 เรานำเอาลูกกลิ้งลำเลียง มาประกอบเป็นรางลูกกลิ้งลำเลียง เพื่อนำไปใช้งาน ซึ่งรางลูกกลิ้งลำเลียงนี้เป็นส่วนสำคัญ ในการผลิต เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรและระบบการทำงาน การเคลื่อนย้ายสินค้า การลำเลียงชิ้นงาน พาเลท กล่อง วัสดุ อุปกรณ์ ฯ  FREE ROLLER SET รางลูกกลิ้งลำเลียง สามารถนำมาช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยคุณสมบัติที่มีความเสียดทานการหมุนมีค่าต่ำ ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งเป็นการเลื่อนไปบนลูกกลิ้งด้วยความสะดวก เราสามารถใช้คุณสมบัติพิเศษดังกล่าวนี้ มาประยุกต์ใช้งาน ในกิจกรรมที่มีการลำเลียงสินค้า ตัวอย่างเช่น การขนถ่ายลำเลียงวัสดุ ชิ้นงาน พาเลท กล่อง ฯ
 ความสำคัญของ รางลูกกลิ้งลำเลียง
                                          
 เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ Productivity  ให้กิจกรรมต่างๆ ของอุตสาหกรรม เช่น  การลำเลียงสินค้า การจัดเก็บสินค้า ระบบโลจิสติกส์ โดยนำรางลูกกลิ้งลำเลียงมาใช้ประโยชน์ใน Production line ไลน์การผลิต, Fabrication line ไลน์การประกอบสินค้า, Logistics โลจิสติกส์, การสต๊อคสินค้า Storage system, ระบบการจัดเก็บ , ระบบ คลังสินค้า, Automation system ระบบอัตโนมัติ, Packing ระบบหีบห่อสินค้า, การลำเลียง, การขนส่ง, ลำเลียงสินค้าเข้าตู้สินค้า,  การลำเลียงสินค้าออกจากตู้สินค้า ฯ รวมถึงการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ เช่น ระบบ LEAN, ระบบ FIFO เพื่อช่วยทุ่นแรง ช่วยให้เกิดประสิทธิผล ช่วยลดความสูญเสีย อันเนื่องมาจากเวลาที่ต้องสูญเสียไป แรงงานที่สูญเปล่าสิ้นเปลือง


       โปรดคลิ๊กเลือกดูรายละเอียดที่รูปภาพ 


SR FREE ROLLER  รางลูกลิ้งลำเลียง   
* Distribute load on flat floor
 


SR SUPPORT ขาตั้งรางลูกลิ้งลำเลียง   

                                          

FREE ROLLER SET รางลูกกลิ้งลำเลียง
- STANDARD FREE ROLLER SET    รางลูกกลิ้งลำเลียงสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน สามารถใช้งานได้ทันที  เพื่อให้ทันต่อความเร่งด่วนของการใช้งาน ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ทันที สะดวก รวดเร็ว เพราะมีสินค้าพร้อมบริการ เมื่อรางลูกกลิ้งลำเลียงที่ต้องการใช้ มีขนาดใกล้เคียงกับรุ่นสำเร็จรูป  ไม่ต้องรอผลิต สามารถสอบถามข้อมูล ขนาด รางลูกกลิ้งลำเลียงสำเร็จรูป ได้ที่ บริษัทฯ
- CUSTOM FREE ROLLER SET     ลูกค้าสามารถ สั่งผลิต รางลูกกลิ้งลำเลียงสินค้าได้ตามความต้องการโดย กำหนด ขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง ขนาดการรับน้ำหนักของลูกกลิ้ง ขนาดของลูกกลิ้ง และระยะห่างของลูกกลิ้ง ตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยทางบริษัทจะทำการขอข้อมูล ขนาดของสินค้า และลักษณะการใช้งาน เพื่อทำการออกแบบ เฉพาะ ให้ลูกค้าเพื่อลูกค้า สามารถ ได้ ใช้งาน รางลูกกลิ้งลำเลียงในรูปแบบที่ต้องการได้ 

ข้อกำหนดการใช้งาน รางลูกกลิ้งลำเลียง
                                       
 เมื่อต้องการนำรางลูกกลิ้งลำเลียงมาใช้งาน ข้อกำหนดเบื้องต้น  สำหรับการออกแบบใช้งานรางลูกกลิ้งลำเลียงได้แก่
1.ลักษณะของชิ้นงาน     ชิ้นงานที่เหมาะสม สำหรับการใช้งานกับ รางลูกกลิ้งลำเลียงคือ ชิ้นงานที่มีฐานด้านล่างเรียบ แข็ง ไม่สะดุด ไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนบนลูกกลิ้งลำเลียง  ไม่อ่อน ไม่ยุบตัว
2.จำนวนลูกกลิ้งที่รองรับชิ้นงาน     จำนวนจะต้องไม่น้อยกว่า 4 ลูก ตลอดเวลาที่รับชิ้นงานอยู่ เพราะถ้าจำนวนลูกกลิ้ง มีน้อยเกินไป จะไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพราะอาจทำให้ชิ้นงานล้ม หรือสะดุดได้
3.น้ำหนักชิ้นงานที่วางบนลูกกลิ้ง     จะต้องไม่เกินความสามารถของจำนวนลูกกลิ้งลำเลียงที่รองรับ้ น้ำหนักของชิ้นงาน จะต้องน้อยกว่า ความสามารถของลูกกลิ้งลำเลียงที่รองรับอยู่รวมกัน
4.รอบความเร็วการหมุนของลูกกลิ้ง     ในการใช้งานทั่วไป ที่ไม่มีมอเตอร์ เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การไหลของงานไม่เร็ว ให้เลือกใช้ลูกกลิ้งลำเลียงรุ่นปกติทั่วไปได้ ถ้ามีการไหลของชิ้นงานที่เร็วเช่น ลูกกลิ้งรองรับสายพาน ลูกกลิ้งเฟืองโซ่ โครงสร้างของรางลูกกลิ้งจะต่างออกไป และให้เลือกใช้ลูกกลิ้งลำเลียงที่เหมาะสม คือลูกกลิ้งลำเลียง ชนิดที่ใช้ ตลับแบริ่ง
5.สภาพแวดล้อมการใช้งาน    ในรุ่นปกติทั่วไป การใช้งาน รางลูกกลิ้งลำเลียงจะต้องใช้ในที่ร่ม ไม่ชื้น อุณหภูมิห้อง ไม่โดนน้ำ หรือสารเคมี หากมีสภาพแวดล้อมที่ผิดไปจากนี้ อาจจะต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะบางอย่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน โปรดติดต่อสอบถามการข้อมูลการใช้งานรางลูกกลิ้งลำเลียงที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
6.LOAD FACTOR     ตัวแปรของภาระการใช้งาน การใช้งานที่ต่างกันอาจมีผลทำให้อายุของลูกกลิ้งลำเลียง และรางลูกกลิ้งลำเลียง มีความต่างกันเช่น การใช้งานปกติ เลื่อนไหลธรรมดา จะมีอายุการใช้งานที่ยาวกว่า การใช้งานที่รุนแรง เช่น การรับน้ำหนักสินค้าที่หล่นใส่ลูกกลิ้งลำเลียง หรือการทำงานในจุดที่มีการการกระแทก อายุการใช้งานสินค้าก็อาจจะสั้นกว่าเพราะการใช้งานที่หนักกว่า โปรดปรึกษาการเลือกใช้ รางลูกกลิ้งลำเลียง เมื่อมีค่าตัวแปรของภาระการใช้งานหรือ Load factor ที่สูงได้กับบริษัทฯfree roller setFREE ROLLER setfree roller setFREE ROLLER SET

SPEEDWAY ROLLER 
                                      บริษัท สปีดเวย์โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ บริษัทเราเริ่มต้นมาจาก การผลิตลูกกลิ้งลำเลียง ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เพราะเราเริ่มต้นมาจาก การผลิตลูกกลิ้งลำเลียง เราจึงเข้าใจเรื่องลูกกลิ้งลำเลียงได้เป็นอย่างดี เราเข้าใจในรายละเอียดที่สำคัญ เราปรับปรุงและพัฒนาการผลิต ควบคุมคุณภาพของการผลิต ลูกกลิ้งลำเลียงของเราอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามีประสบการณ์ และได้พัฒนาลูกกลิ้งลำเลียงของเราให้ดีขึ้นตลอดมา เราอยากให้ลูกค้าของเราได้ใช้สินค้าที่ดี  เพราะ เมื่อลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ดี ลูกค้าก็จะเกิดความพอใจ ซึ่งเราภูมิใจที่ได้ทำให้ลูกค้าพอใจ


ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ จำกัด 
Address  :  26/203 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150
Tel          :      
092 590 0088    ,    02 892 1848-50         
FAX       :      02 892 1233
Email             [email protected]
Web               www.speedwayroller.com
Web               www.zlidecontainerroller.com

LINE       :     @speedwayroller