Post by Admin

ข่าวสาร

Zlide container roller in/out

08 Jul 2021

  จัดชุด รางลูกกลิ้ง + ขาตั้ง พร้อมนำไปใช้งาน รางลูกกลิ้งลำเลียงสำเร็จรูป ปรับความสูงได้ง่าย ต่อได้ง่าย ด้วยระบบ KNOCKDOWN ทั้งหมด ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย สามารถใฃ้งานได้ทันที เราจัดให้ในราคาพิเศษ เฉพาะสินค้าจัดชุด

Post by Admin

ข่าวสาร

รางลูกกลิ้ง ลำเลียงสินค้า สำเร็จรูป

19 Jul 2020

รางลูกกลิ้งลำเลียงสินค้าสำเร็จรูป เอนกประสงค์ พร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่า  ใช้งานง่าย เหมาะกับงานลำเลียงสินค้า ลำเลียงกล่องื เข้า-ออก รถบรรทุก  โรงงาน คลังสินค้า และสามารถใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ