FREE ROLLER

รหัสสินค้า : Speedway Free Roller
Description
FREE ROLLER

SPEEDWAY FREE ROLLER   ลูกกลิ้งลำเลียงอิสระ หรือ   GRAVITY ROLLER  ลูกกลิ้งลำเลียงสินค้า สำหรับงานประเภท รางลูกกลิ้งลำเลียง สต๊อคสินค้า งานไลน์ผลิตและประกอบสินค้า หรือ งานลำเลียงทั่วไป จากประสบการณ์การผลิตลูกกลิ้งลำเลียงมายาวนานของเรา ทำให้เราเข้าใจถึงผู้ใช้งาน และการใช้งานลูกกลิ้งลำเลียง ทีมงานของเราตั้งใจและใส่ใจในการออกแบบ ผลิต ลูกกลิ้งลำเลียงเพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น เรามีลูกกลิ้งลำเลียง หลายแบบ สำหรับลำเลียงสินค้าหลายประเภท   สำหรับลูกกลิ้งลำเลียงรุ่นมาตรฐาน เรามีสินค้าพร้อมบริการท่านได้ทันที ชิ้นส่วนอะไหล่มีครบทุกชิ้น มีรับประกันสินค้า *

 เรามุ่งมั่นผลิตลูกกลิ้ง ลำเลียงที่ดี  มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อลูกค้าได้ใช้ลูกกลิ้งลำเลียงที่ดี  และคุ้มค่า "
                                                                                                                                                              *รับประกัน 1 ปี / ตามเงื่อนไขของบริษัท